สำนักรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สำนักรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สมัครเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาทางไกล

  *สำหรับผู้จบ ปวส. / ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีใบที่ 2

  ** สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. เทียบเท่า ม.6

  คณะ สาขาวิชา ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
  ปริญญาตรี
  คณะบริหารธุรกิจ
  การจัดการ 147,000 *
  197,785 **
  ปริญญาตรี
  คณะบริหารธุรกิจ
  การจัดการโลจิสติกส์ 150,000 *
  221,995 **
  ปริญญาตรี
  คณะรัฐศาสตร์
  รัฐประศาสนศาสตร์ 147,000 *
  197,785 **
  ปริญญาโท
  คณะบริหารธุรกิจ
  บริหารธุรกิจ 150,000
  ปริญญาโท
  คณะรัฐศาสตร์
  รัฐประศาสนศาสตร์ 150,000

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีคณะอะไรบ้าง ?

  คณะทั้งหมด

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดีอย่างไร ?

  ม.กรุงเทพธนบุรี

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี -
  มหาวิทยาลัยมืออาชีพ

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ด้วยหลักสูตรมืออาชีพเรียนจบนำไปใช้ได้จริง

  ม.กรุงเทพธนบุรี

  หลักสูตรเรียนทางไกล -
  เรียนที่ไหนก็ได้

  หลักสูตรเรียนทางไกล เรียนปริญญาทางไกล ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เหมาะสำหรับคนทำงาน ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ ทบทวนได้ตลอดเวลา ทั้งปริญญาตรีทางไกล และปริญญาโททางไกล

  ม.กรุงเทพธนบุรี

  กู้เรียน กยศ. ได้ -
  ผ่อนชำระค่าเทอมได้ตลอดหลักสูตร

  นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีสิทธิขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. หรือ กรอ. ได้ตามคุณสมบัติของกองทุน และนักศึกษาก็ยังสามารถผ่อนชำระค่าเทอมได้ตลอดหลักสูตร

  ม.กรุงเทพธนบุรี

  เรียนจบไว -
  จบได้ภายใน 2-3 ปี

  นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถเรียนจบได้ภายใน 2-3 ปี (ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและหลักสูตรที่เรียน) ในขณะที่นักศึกษาปริญญาโท สามารถเรียนจบได้ภายใน ปีครึ่ง - 2ปี

  ม.กรุงเทพธนบุรี

  อาจารย์แนะแนว -
  ดูแลตลอดหลักสูตร

  มีอาจารย์แนะแนวจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คอยให้คำปรึกษา วางแผนการเรียน การกู้กยศ. และปรึกษาระหว่างการเรียน ตลอดหลักสูตรการศึกษา

  รายละเอียดสำหรับผู้สมัครเรียน

  สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ไม่กู้กองทุน กยศ. หรือ กรอ.

  1. จะมีค่าสมัครเรียน 500 บาท
  2. ค่าเทอมเรียนแรกเข้า 2,500 บาท
  3. ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ข้อมูลรายละเอียดส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและการสมัครเข้าเรียนในคณะที่ต้องการ สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางการติดต่อ

  ค่าเทอมเริ่มต้น 25,000 บาท

  สมัครเรียน

  สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนระดับปริญญาตรี และประสงค์กู้กองทุน กยศ. หรือ กรอ.

  1. จะมีค่าสมัครเรียน 500 บาท
  2. ไม่มีค่าเทอมเรียนแรกเข้า
  3. ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ข้อมูลรายละเอียดส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและการสมัครเข้าเรียนในคณะที่ต้องการ สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางการติดต่อ

  ค่าเทอมเริ่มต้น 25,000 บาท

  สมัครเรียน

  สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนระดับปริญญาโท

  1. จะมีค่าสมัครเรียน 1,000 บาท
  2. ค่าเทอมเรียนแรกเข้าเริ่มต้น 12,500 บาท
  3. ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาโทตลอดหลักสูตร ข้อมูลรายละเอียดส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและ การสมัครเข้าเรียนคณะที่ต้องการ สามารถสอบถามไดที่ช่องทางการติดต่อ

  ค่าเทอมเริ่มต้น 50,000 บาท

  สมัครเรียน

  สอบถามข้อมูล ค่าเทอมในแต่ละเทอม และการผ่อนชำระค่าเทอม