เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

ข้อมูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ชื่อย่อ:

มกธ. / BTU / Bkkthon

คติพจน์:

สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม

วันสถาปนา:

28 มกราคม พ.ศ. 2545

อธิการบดี:

ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล

ที่ตั้ง:

16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

สี:

แดง, ทอง

เว็บไซต์หลัก:

https://www.bkkthon.ac.th

เว็บสำนักรับสมัคร:

https://bkkthon-admission.com

เว็บสถาบันทางไกล:

https://btude.bkkthon.ac.th

วิธีการเดินทาง

ภาพถ่ายสถานที่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สอบถามข้อมูล ค่าเทอมในแต่ละเทอม และการผ่อนชำระค่าเทอม