สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากลจับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมลงนาม MOU ทางการศึกษา

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากลจับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมลงนาม MOU ทางการศึกษา

บทความ

นายอู๋ จื้อ อี้ นายกสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล ร่วมกับ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางวิชาการ รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาร่วมกันระหว่างสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากลจับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมลงนาม MOU ทางการศึกษา

การลงนาม MOU นี้จัดขึ้นที่อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการศึกษาที่มีประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายและชุมชนที่ให้บริการในด้านการศึกษาและวิชาการในประเทศและต่างประเทศ

MOU นี้เน้นการทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรบุคคล เพื่อกระตุ้นการพัฒนาการศึกษาในทุกด้าน มีความสำคัญในการส่งเสริมสังคมระดับสากลผ่านการศึกษาและวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในยุคปัจจุบันและอนาคตของโลกใบนี้และใบหน้าข้างหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในสังคมและเศรษฐกิจระดับสากล

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1396