คณะผู้บริหาร ม.กรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานศิลปะ ณ งาน Asian International Art Education Summit Forum ประเทศญี่ปุ่น

คณะผู้บริหาร ม.กรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานศิลปะ ณ งาน Asian International Art Education Summit Forum ประเทศญี่ปุ่น

บทความ
คณะผู้บริหาร ม.กรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานศิลปะ ณ งาน Asian International Art Education Summit Forum ประเทศญี่ปุ่น

คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับเกียรติและยินดีกับการได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานทางศิลปะในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asian International Art Education Summit Forum ภายใต้การประชุมที่จัดขึ้นในเมืองโยโกฮามาระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม ปี 66 โดยที่พบกับ Dr. Yukio Hatoyama อดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ให้เกียรติให้รางวัลแก่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

คณะผู้บริหาร ม.กรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานศิลปะ ณ งาน Asian International Art Education Summit Forum ประเทศญี่ปุ่น

งานประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเสวนา Asian International Art Education Summit Forum ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิลปะจีน-ญี่ปุ่น ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น, สถานทูตจีนในญี่ปุ่น, สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-จีน, หอมิตรภาพญี่ปุ่น-จีน, รัฐบาลจังหวัดคานางาวะ, รัฐบาลเมืองอาตามิ, มหาวิทยาลัยวาเซดะของญี่ปุ่น, สถาบันศิลปะนานาชาติโมเนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยเหลียวหนิง Pukyong แห่งมหาวิทยาลัยเกาหลีใต้, และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประเทศไทย

รางวัลนี้ถือเป็นความยอดเยี่ยมและเป็นเกียรติยิ่งใหญ่ต่อคณะผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับจาก Dr. Yukio Hatoyama ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษาและศิลปะ. นอกจากนี้, การได้รับรางวัลในโอกาสครบรอบ 45 ปี สมาคมศิลปะจีน-ญี่ปุ่น ยังเป็นการยืนยันถึงความสามารถและคุณภาพของการศึกษาและศิลปะที่มีมาตั้งแต่ต้นก่อตั้งมหาวิทยาลัย

คณะผู้บริหาร ม.กรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานศิลปะ ณ งาน Asian International Art Education Summit Forum ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา รุ่งเรือง, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์, รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย, คณบดีคณะนิเทศศาสตร์, ผศ.ดร.กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา, คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, อาจารย์ เมธาสิทธิ์ อัดดก, คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์, และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาศิริ ยอดวิเศษ, รองคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์

ทีมผู้บริหารขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนในการนำเสนอผลงานที่ทำให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถตอบโจทย์และประทับใจนักวิชาการและนักวิชาศิลปะระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-2047