ข่าวม.กรุงเทพธนบุรี

รับสมัครปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2567

บทความ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีระยะเวลาสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยมีค่าสมัครสอบที่ 1,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ดังนี้

 • จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ โปรแกรมศิลป์คำนวณ
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
 • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 70 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ขั้นตอนการสอบคัดเลือก

 1. สอบข้อเขียนรอบแรก – วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ที่คณะพยาบาลศาสตร์
 2. ประกาศผลสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ – วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 3. สอบสัมภาษณ์ – วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 4. ตรวจร่างกาย – วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล พุทธมณฑลสาย 5

รายวิชาที่สอบคัดเลือก

 1. ภาษาไทย
 2. ภาษาอังกฤษ
 3. วิทยาศาสตร์
 4. คณิตศาสตร์
 5. ความรอบคอบ

การลงทะเบียนและชำระค่าเทอม

ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดจะต้องดำเนินการลงทะเบียนและชำระค่าเทอมภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นับจากข่าวสารนี้ นักศึกษาที่มีความสนใจและตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดสามารถเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับขั้นตอนการสมัครและการสอบคัดเลือกตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ประกาศไว้ สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นโอกาสที่ดีในการเตรียมพร้อมก้าวสู่อาชีพด้านการพยาบาลและด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพและมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: @bkkthon (https://bit.ly/bkkthon-lineoa)

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-2008