ม.กรุงเทพธนบุรี จับมือ Tang Dynasty Culture and Education Group ลงนามความร่วมมือพัฒนาการศึกษา

ม.กรุงเทพธนบุรี ลงนาม MOU กับ Tang Dynasty เพื่อพัฒนาการศึกษา

บทความ

ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (BTU Sports Complex) ชั้น 4, ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ Mr.Jacky Tang ประธานของบริษัท Tang Dynasty Culture and Education Group จำกัด จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในพิธีที่มี รศ.ดร.ประไพศรี โห้ลำยอง ผู้อำนวยการสถาบันภาษาต่างประเทศ ม.กรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมด้วย

ม.กรุงเทพธนบุรี จับมือ Tang Dynasty Culture and Education Group ลงนามความร่วมมือพัฒนาการศึกษา

ความร่วมมือนี้เน้นที่การพัฒนาด้านการศึกษาร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและเพิ่มคุณภาพของการศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ยังเน้นการวิจัยร่วม และโครงการสนับสนุนที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1285