มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับการพิจารณารับรองเป็นสถาบันหลักในการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจากสภาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ม.กรุงเทพธนบุรี ได้รับการรับรองจากสภาการสาธารณสุขชุมชน

บทความ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับเกียรติที่สำคัญจากสภาการสาธารณสุขชุมชน ในการรับรองความสามารถและมาตรฐานที่ดีของสถาบันในการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โดยมีการพิจารณาและอนุมัติในปี 2566 ตามคำสั่งของสภาการสาธารณสุขชุมชน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับการพิจารณารับรองเป็นสถาบันหลักในการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจากสภาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ด้วยการรับรองนี้ นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถมั่นใจได้ในคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษา

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1980