ข่าวม.กรุงเทพธนบุรี

ศ.ดร.บังอร อธิการบดี ให้กำลังใจผู้บริหาร คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2566

บทความ

ศ.ดร.บังอร อธิการบดี ให้กำลังใจผู้บริหาร คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2566

ในเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร ทุกคณะ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักศึกษาใหม่สามารถมารายงานตัวและรับคำแนะนำคำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาได้ ซึ่งศ.ดร.บังอร อธิการบดี ได้เข้าไปตรวจเยี่ยมในช่วงเวลานี้เพื่อให้กำลังใจและสร้างกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เข้ามารายงานตัวใหม่ในปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำคัญและความสำเร็จในการเริ่มต้นการศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ศ.ดร.บังอร อธิการบดี ให้กำลังใจผู้บริหาร คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2566

นอกจากนี้ ยังมีการนำบุตรหลานมารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ทั้งในภาคปกติและภาคสมทบเข้ามาร่วมงานด้วย โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรียังได้เปิดให้บริการสิ่งสนับสนุนการศึกษาด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่ อาทิเช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การให้บริการรับสมัครทุนนักกีฬาและนักศึกษาวิชาทหาร การให้บริการด้านหอพักของมหาวิทยาลัย และการให้บริการข้อแนะนำคำปรึกษาแนะแนวด้านการศึกษา เป็นต้น

ศ.ดร.บังอร อธิการบดี ให้กำลังใจผู้บริหาร คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2566

การรับรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นในช่วงวันที่ 1-5 มิถุนายน 2566 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีจำนวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ทั้งในภาคปกติและภาคสมทบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับคำแนะนำคำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและสิ่งสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีเพื่อให้ช่วยเหลือและสนับสนุนในการเริ่มต้นชีวิตในสถาบันการศึกษาอย่างที่ดีที่สุด

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1986