ข่าวม.กรุงเทพธนบุรี

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปี 2567

บทความ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปี 2567  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ภาคพิเศษ) ทั้งนี้ มีการจัดการเรียนการสอนโดย จัดสอนในวันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น. (ออนไลน์)  วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย)  โดยรวมระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี 6 เดือน มีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้

ระยะเวลาและขั้นตอนการสมัคร

วันที่ 1 กันยายน 2566 – 15 ธันวาคม 2566: สมัครเรียนผ่าน LINE OA: @bkkthon ()

การสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

วันที่ 16 ธันวาคม 2566, เวลา 10:00 – 12:00 น.: สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความถนัด ที่คณะพยาบาลศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์ต่อ จากนั้นตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม ค่าใช้จ่าย 500 บาท ดังนี้ 

  1. เอกซเรย์ปอด
  2. ตรวจปัสสาวะ(UA)
  3. CBC
  4. HB profile
  5. Anti HIV

ประกาศผลสอบ

วันที่ 22 ธันวาคม 2566: ประกาศผลการสอบผ่านกลุ่มไลน์ “PN BTU รุ่น11”

ลงทะเบียนเรียน

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567: นักศึกษาผ่านการสอบจะต้องลงทะเบียนเรียนโดยชำระค่าเทอมเบื้องต้น 35,000 บาท

ปฐมนิเทศ และเปิดเรียน

วันที่ 1 มิถุนายน 2567

ค่าเทอมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหลักสูตร 70,000 บาท

นักศึกษาต้องชำระค่าเทอมเบื้องต้นในจำนวน 35,000 บาทในขณะลงทะเบียนเรียน และค่าเทอมที่เหลือค่อยชำระเมื่อเรียนแล้วจนครบ

หากคุณมีความสนใจและต้องการสมัครเพื่อเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปี 2567 ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 15 ธันวาคม 2566 และเตรียมตัวสำหรับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00 – 21:00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: @bkkthon ()

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปี 2567

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-2009