เรือนจำพิเศษมีนบุรี-สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย-ม.กรุงเทพธนบุรี จับมือร่วมลงนาม MOU ทางการศึกษาและพัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขัง

เรือนจำพิเศษมีนบุรี-สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย-ม.กรุงเทพธนบุรี จับมือร่วมลงนาม MOU ทางการศึกษาและพัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขัง

บทความ

โครงการด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพในเรือนจำพิเศษมีนบุรีเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับบุคลากรและผู้ต้องขังที่ต้องการที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยมีนายแพทย์สมภพ สังคุตแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรีและดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษมีนบุรี ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอมอีไทย และพระอายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายบริหาร ทั้งคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นพยาน

เรือนจำพิเศษมีนบุรี-สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย-ม.กรุงเทพธนบุรี จับมือร่วมลงนาม MOU ทางการศึกษาและพัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขัง

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และเรือนจำพิเศษมีนบุรีจะเป็นการสนับสนุนและร่วมมือกันเพื่อผลักดันให้บุคลากรของเรือนจำพิเศษมีนบุรีพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นผ่านระบบการศึกษาทางไกลหรือการส่งคณาจารย์ไปจัดการเรียนการสอนภายในเรือนจำ

เรือนจำพิเศษมีนบุรี-สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย-ม.กรุงเทพธนบุรี จับมือร่วมลงนาม MOU ทางการศึกษาและพัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขัง

นอกจากนี้ การบันทึกข้อตกลงนี้ยังเป็นทางสำคัญในการช่วยเพิ่มพูนความรู้และผลักดันให้ผู้ต้องขังกลับไปอยู่ร่วมกับสังคมส่วนรวมอย่างเป็นปกติสุข ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสูง คือ การสร้างการยอมรับให้กับสังคมและประชาชน โดยลดรอยด่างของสังคมต่อผู้ต้องราชทัณฑ์และผู้พ้นโทษ และเพื่อลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำอีกด้วย

เรือนจำพิเศษมีนบุรี-สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย-ม.กรุงเทพธนบุรี จับมือร่วมลงนาม MOU ทางการศึกษาและพัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขัง

งานนี้ยังมีความเฉลิมฉลองเพิ่มเติมเมื่อนำดาราพิธีกรสาวสวย “น้องไอซ์” อภิษฎา เครือคงคา มาร่วมงานเพื่อเติมความมีความสดใสและหวานใจให้กับบรรยากาศของงาน

การร่วมมือนี้เป็นเอกลักษณ์และเป็นความภาคภูมิใจสำหรับทุกฝ่ายที่มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชีวิตของผู้ต้องขังให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในหมู่สังคมในอนาคต อันจะทำให้สังคมมีความเข้าใจและยอมรับมากขึ้นต่อผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษในอนาคต. และท้ายที่สุด นำไปสู่การลดปัญหาอาชญากรรมและช่วยสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้นในประเทศไทย

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1361