ม.กรุงเทพธนบุรี ลงนาม MOU ด้านวิชาการกับ Gongqing College of Nanchang University

ม.กรุงเทพธนบุรี ลงนาม MOU ด้านวิชาการกับ Gongqing College of Nanchang University

บทความ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เจรจาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการกับ Gongqing College of Nanchang University ในพิธีที่จัดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ชั้น 4 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นเจ้าภาพในพิธีลงนาม MOU ดังกล่าว และ Mr.Yang Xiang jie อธิการบดี Gongqing College of Nanchang University ร่วมงานโดยเป็นประธานในพิธีนี้ รวมถึงคณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ม.กรุงเทพธนบุรี ลงนาม MOU ด้านวิชาการกับ Gongqing College of Nanchang University

ในการนี้ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แทนมหาวิทยาลัยในการลงนาม MOU ร่วมกับ Mr.Yang Xiang jie โดยมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ Gongqing College of Nanchang University จะเน้นในด้านการพัฒนาด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ทั้งยังเน้นการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยร่วมกัน โดยที่น้ำหนักจะวางไว้ที่การพัฒนาทักษะและความรู้ของนักศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการอำนวยความสะดวกในการประสานงานร่วมกัน

ม.กรุงเทพธนบุรี ลงนาม MOU ด้านวิชาการกับ Gongqing College of Nanchang University

มาตราฐานทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองจะเป็นประโยชน์ให้นักศึกษาและนักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ คณาจารย์และนักวิจัยจากทั้งสองมหาวิทยาลัยจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในงานวิจัยและพัฒนาในระดับนานาชาติ

ความร่วมมือนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างพื้นฐานทางวิชาการและเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศ ที่จะก้าวหน้าไปสู่การร่วมก่อตั้งองค์การวิชาการที่มีคุณภาพในอนาคต และสร้างโอกาสให้นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยเติบโตและพัฒนาสู่คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ท้าทายในสาขาวิชาต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต. สุดท้ายการเจรจา MOU นี้จะทำให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ Gongqing College of Nanchang University เป็นหนึ่งในศูนย์การศึกษาทางวิชาการที่สำคัญในทั้งประเทศไทยและประเทศจีน และสร้างความร่วมมือทางวิชาการที่ยั่งยืนในอนาคต

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1339

Tag: