มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนาม MOU ด้านวิชาการกับ Shandong Yingcai University

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนาม MOU ด้านวิชาการกับ Shandong Yingcai University

บทความ

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดร.สุธาทิพย์ ทั่วจบ ผู้ช่วยอธิการบดี แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการกับ Dr.XiaJiting อธิการบดี Shandong Yingcai University และคณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนาม MOU ด้านวิชาการกับ Shandong Yingcai University

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้ให้การต้อนรับอย่างเต็มที่ และร่วมลงนามเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันการศึกษาที่มีความสำคัญ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนาม MOU ด้านวิชาการกับ Shandong Yingcai University

ความร่วมมือนี้เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาการและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ Shandong Yingcai University ที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่าสูงสุดให้แก่นักศึกษาของทั้งสองสถาบัน และส่งผลกระทบที่ดีต่อคุณภาพของการศึกษาในอนาคต

โครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัยต่างชาติ เพื่อเสริมสร้างวงจรการศึกษาที่สมบูรณ์และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในยุคปัจจุบันและอนาคต


ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1435