ม.กรุงเทพธนบุรี จับมือ CTBC Business School ร่วมลงนาม MOU ด้านวิชาการ

ม.กรุงเทพธนบุรี จับมือ CTBC Business School ร่วมลงนาม MOU ด้านวิชาการ

บทความ
ม.กรุงเทพธนบุรี จับมือ CTBC Business School ร่วมลงนาม MOU ด้านวิชาการ

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561, ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ต้อนรับ Dr.Steve Shih อธิการบดี CTBC Business School และคณะจากประเทศไต้หวัน ณ อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ชั้น 4 ม.กรุงเทพธนบุรี. ร่วมลงนาม MOU ทางด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและวิจัยระหว่างสองสถาบัน. ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีนี้

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1331