ม.กรุงเทพธนบุรี ลงนาม MOU ทางการศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ

ม.กรุงเทพธนบุรี ลงนาม MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ

บทความ
ม.กรุงเทพธนบุรี ลงนาม MOU ทางการศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561, ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ต้อนรับดร.นิวัตร หมดราคี ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ และคณะ โดยมี ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ ณ อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ชั้น 4 ม.กรุงเทพธนบุรี. ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีนี้

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1335