มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภาคพิเศษ ค่าเทอมเท่าไหร่?

บทความ

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรปริญญาตรี แบ่งออกเป็น ภาคปกติ ภาคสมทบ และภาคออนไลน์

โดยภาคปกติมีค่าเทอมหรือค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 190,000 ถึง 300,000 บาท ในขณะที่บางคณะอย่าง คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ อาจมีค่าเทอมสูงกว่า

ส่วนภาคสมทบ และภาคออนไลน์ ก็มีค่าเทอมหรือค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 190,000 ถึง 300,000 บาท เช่นเดียวกับภาคปกติ

ท่านสามารถดูข้อมูลค่าเล่าเรียนของแต่ละคณะ แต่ละหลักสูตรเพิ่มเติมได้ คลิก

ดาวน์โหลดค่าเรียนปริญญาตรี

ดาวน์โหลดค่าเรียนปริญญาโท

ดาวน์โหลดค่าเรียนปริญญาเอก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคลิก m.me/bkkthonadmission
หรือสมัครเป็นนักศึกษาทางออนไลน์ คลิก สมัครเรียน