ม.กรุงเทพธนบุรี เรียนปริญญาตรี(ป.ตรี) วันเสาร์ วันอาทิตย์ มีคณะอะไรบ้าง

บทความ

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคเรียนพิเศษหรือสมทบ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานทั่วไป บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว รวมถึงผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ภาคเรียนพิเศษนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดตารางเวลาเรียนให้เข้ากับกิจกรรมและการทำงานต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบในชีวิตประจำวันได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ภาคเรียนพิเศษหรือสมทบ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ดังนี้

ปริญญาตรี(ป.ตรี) เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เรียนปริญญาตรี(ป.ตรี) วันเสาร์ วันอาทิตย์ มีคณะอะไรบ้าง

 • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
 • หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
 • หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

ปริญญาตรี(ป.ตรี) เรียนวันอาทิตย์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เรียนปริญญาตรี(ป.ตรี) วันเสาร์ วันอาทิตย์ มีคณะอะไรบ้าง

 • หลักสูตรการจัดการ
 • หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ 
 • หลักสูตรการตลาด 
 • หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 • หลักสูตรพลศึกษา 
 • หลักสูตรนิติศาสตร์
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรการเมืองการปกครอง
 • หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรการท่องเที่ยว
 • หลักสูตรการโรงแรม
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
 • หลักสูตรการบัญชี
 • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ภาคเรียนพิเศษหรือสมทบ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักรับสมัครนักศึกษา ทาง LINE Official: @bkkthon (https://bit.ly/bkkthon-lineoa)

ข้อดีของการเรียนปริญญาตรี ภาคเรียนพิเศษหรือสมทบ

 • เรียนได้โดยไม่ต้องลาออกจากงาน
 • เรียนได้สะดวก สามารถเรียนในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์
 • ได้คุณภาพมาตรฐานเดียวกับหลักสูตรภาคเรียนปกติ

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรปริญญาตรีที่เหมาะกับคนที่ทำงานหรือคนที่อยู่ไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรปริญญาตรี ภาคเรียนพิเศษหรือสมทบ เรียนป.ตรี วันเสาร์ และวันอาทิตย์ สามารถสมัครเรียนได้ที่ https://bkkthon-admission.com/register/