DTI จับมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนามร่วมมือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

DTI จับมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนามร่วมมือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

บทความ

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) และ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเข้าใจทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของผู้บริหารยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

DTI จับมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนามร่วมมือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ความร่วมมือระหว่าง DTI และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เน้นในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยให้โอกาสแก่ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีป้องกันประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ ที่จะเป็นเสริมเติมให้กับประเทศในยุคสมัยปัจจุบัน โดยโครงการนี้จะรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 097-794-7777

DTI จับมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนามร่วมมือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศสามารถเข้าร่วมโครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในสายงานด้านนี้ โดยที่มีการรับสมัครผู้บริหารยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง โดยอาจจะเป็นเส้นทางที่ดีในการเตรียมความพร้อมและสร้างกลุ่มบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ให้กับประเทศไทยในอนาคตอันสดใสในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันและอนาคต

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1543