ข่าวม.กรุงเทพธนบุรี

คณะรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี โดยคณาจารย์และนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

บทความ

คณะรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี โดยคณาจารย์และนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำโดยคณาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยงานนี้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานราชการและประชาธิปไตยในประเทศไทย

คณะรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี โดยคณาจารย์และนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ นักศึกษาได้รับโอกาสชมวีดีทัศน์เรื่อง “สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา: องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ซึ่งเป็นการนำเสนอความสำเร็จและกระบวนการทำงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อันเป็นแบบอุดมคติที่มีความยึดมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใส นอกจากนี้ นักศึกษายังได้รับการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ “ความเป็นมาของอาคารรัฐสภาไทย และทำความรู้จักกับสัปปายะสภาสถาน” ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความสำคัญของสถานที่สำคัญนี้ในการประชุมสภา

นอกจากนี้ นักศึกษายังได้มีโอกาสเข้าชมอาคารส่วนต่าง ๆ ของรัฐสภา ซึ่งเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นในการศึกษาและสำรวจโครงสร้างพื้นที่ที่ใช้สำหรับการประชุมและการดำเนินงานของสถาบันสำคัญนี้ ที่ยึดมั่นในหลักความโปร่งใสและความประชาธิปไตย

คณะรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี โดยคณาจารย์และนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

สุดท้าย นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ได้รับประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการบริหารงานราชการและประชาธิปไตยของประเทศไทย หวังว่าประสบการณ์นี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและการทำงานของนักศึกษาในอนาคตต่อไป

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-2029