คู่มือเรียนปริญญาออนไลน์ที่ ม.กรุงเทพธนบุรี เรียนทางไกลเรียนอย่างไร

คู่มือเรียนปริญญาออนไลน์ที่ ม.กรุงเทพธนบุรี เรียนทางไกลเรียนอย่างไร

บทความ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มาพร้อมหลักสูตรปริญญาทางไกล ที่สามารถเรียนออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้ เนื่องจากเรียนจากคลิปวิดีโอ พร้อมมีอาจารย์แนะแนวที่สามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา ทั้งหลักสูตรปริญญาตรีทางไกล และหลักสูตรปริญญาโททางไกล

หลักสูตรปริญญาตรีทางไกล (ป.ตรีออนไลน์)

 1. คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
 2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 3. คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ
 4. คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม: https://bkkthon-admission.com/graduate/online-course/online-bachelor/

หลักสูตรปริญญาโททางไกล (ป.โทออนไลน์)

 1. คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ

ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม: https://bkkthon-admission.com/graduate/online-course/online-master/

สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนแล้ว สามารถ Log-in เข้าสู่ระบบและเรียนได้ที่เว็บไซต์สถานบันการศึกษาทางไกลที่ https://btude.bkkthon.ac.th/ โดยมีขั้นตอนตามคู่มือการเรียนปริญญาออนไลน์ดังนี้

วิธีเข้าเรียนออนไลน์

คู่มือเรียนปริญญาออนไลน์ที่ ม.กรุงเทพธนบุรี เรียนทางไกลเรียนอย่างไร-วิธีเข้าเรียนออนไลน์
 1. เข้าเว็บไซต์ https://btude.bkkthon.ac.th/ 
 2. คลิก “เข้าสู่ระบบ” ใส่รหัสนักศึกษาในช่อง “รหัสนักศึกษา” และ “รหัสผ่าน”
 3. เลือกรายวิชาที่ต้องการเรียน ทำแบบฝึกหัดก่อนเข้าเรียน และดูเทปการสอน
คู่มือเรียนปริญญาออนไลน์ที่ ม.กรุงเทพธนบุรี เรียนทางไกลเรียนอย่างไร-วิธีเข้าเรียนออนไลน์

ช่วงเวลาที่งดทำงานในระบบ (เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล)

*งดทำงานในระบบ เวลา 01:00 – 04:00 น. > ช่วงรีเซ็ตระบบ*

กระบวนการเรียนออนไลน์ในระบบ

ต้องทำงานในระบบให้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดดังนี้

คู่มือเรียนปริญญาออนไลน์ที่ ม.กรุงเทพธนบุรี เรียนทางไกลเรียนอย่างไร-กระบวนการเรียนออนไลน์ในระบบ
 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
 2. เรียนผ่านเทปการสอน
 3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน
 4. สอบปลายภาค (ตามวันเวลาที่สถาบันประกาศ)

การใช้งานหน้าหลัก

คู่มือเรียนปริญญาออนไลน์ที่ ม.กรุงเทพธนบุรี เรียนทางไกลเรียนอย่างไร-การใช้งานหน้าหลัก

หน้าหลักจะมีเมนูสำหรับการติดตามเกรดและดูผลการเรียน รวมถึงการแจ้งขอรับหนังสือ การส่งวุฒิเดิมเพื่อเทียบโอน และการส่งเอกสารฝึกงาน โดยแต่ละเมนูมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการส่งใบวุฒิเดิม เพื่อเทียบโอน (สำหรับนักศึกษาเทียบโอนเท่านั้น)

 1. คลิก “ส่งวุฒิเดิม (เทียบโอน)”
 2. แนบเอกสารใบวุฒิเดิม เพื่อเทียบโอน
 3. สามารถตรวจสอบสถานะการส่งเอกสาร คลิก “ตรวจสอบสถานะการรับเอกสารวุฒิเดิม”

ขั้นตอนการแจ้งขอรับหนังสือ (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี)

 1. คลิก “แจ้งขอรับหนังสือ”
 2. กรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งหนังสือ
 3. สามารถติดตามสถานะการจัดส่ง คลิก “สถานะการจัดส่งหนังสือ”

ขั้นตอนการติดตามผลการเรียน (ติดตามได้หลังการสอบได้เรียบร้อยแล้ว 1 เดือน)

 1. คลิก “ติดตามเกรด”
 2. เมื่อคะแนนออกแล้ว คลิก “เกรดออก” เพื่อดูผลการเรียน
 3. เช็คผลการเรียนเพิ่มเติมที่เว็บทะเบียนนักศึกษา https://register.bkkthon.ac.th/registrar/home.asp

ขั้นตอนการส่งเอกสารฝึกงาน

 1. คลิก “ส่งเอกสารฝึกงาน”
 2. สามารถตรวจสอบสถานะ คลิก “ตรวจสอบสถานะการรับเอกสารฝึกงาน”

ติดต่อสถาบันการศึกษาทางไกล

LINE Official: @btude ติดต่อสอบถามได้เวลา 09:00 – 19:00 น.
หรือสอบถามแนะแนวได้ที่ LINE Official: @bkkthon (https://bit.ly/bkkthon-lineoa)