นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือในการทำกิจกรรมและทางวิชาการ 7 สถาบัน

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือ 7 สถาบัน

บทความ

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมกันลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและการทำงานทางวิชาการร่วมกันระหว่าง คณะนิติศาสตร์จาก 7 สถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.เสงี่ยม บุษบาบาน ในพิธีที่การลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและโครงการทางวิชาการที่มีเนื้อหาหลากหลาย ทั้งการจัดสัมมนา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในวงการนิติศาสตร์

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือในการทำกิจกรรมและทางวิชาการ 7 สถาบัน

คณะนิติศาสตร์ทั้ง 7 สถาบันที่เข้าร่วมลงนามความร่วมมือคือ

  1. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  3. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  4. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  5. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  6. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  7. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือในการทำกิจกรรมและทางวิชาการ 7 สถาบัน

การลงนามความร่วมมือนี้ถือเป็นทางการที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย โดยเป้าหมายหลักคือการสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งในด้านการศึกษาและการวิจัย ซึ่งจะเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจในทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ทางคณะนิติศาสตร์ขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนในการทำกิจกรรมและการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงขึ้นอีกด้วย

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-584