เรียนพยาบาล vs ผู้ช่วยพยาบาล: ความแตกต่างและเปรียบเทียบอาชีพ

เรียนพยาบาล vs ผู้ช่วยพยาบาล: ความแตกต่างและเปรียบเทียบอาชีพ

บทความ

เรียนพยาบาล หรือ เรียนผู้ช่วยพยาบาล(PN)ดี?

เรียนพยาบาล vs ผู้ช่วยพยาบาล: ความแตกต่างและเปรียบเทียบอาชีพ

ในสายงานด้านสุขภาพที่หลากหลายและมีความจำเป็นมากยิ่งในปัจจุบัน อาชีพทางการแพทย์และการพยาบาลเป็นที่ต้องการและเป็นที่ต้องการอย่างมาก ในบทความนี้เราจะมาสำรวจและเปรียบเทียบระหว่างเรียนเป็นพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล เพื่อเข้าใจว่าอาชีพใดเหมาะสมกับคุณมากที่สุด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • หน้าที่พยาบาลเป็นบทบาทที่มีความสำคัญในการดูแลและรักษาผู้ป่วย พยาบาลต้องมีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อน โดยรับผิดชอบในการออกแบบแผนการรักษา การให้ยาและการดูแลและควบคุมสภาวะผู้ป่วยระหว่างรักษา
  • ขณะที่หน้าที่ผู้ช่วยพยาบาลเน้นการสนับสนุนและปฏิบัติงานเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจเป็นการช่วยในการเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์ ช่วยพยาบาลในการเตรียมผู้ป่วย และให้การดูแลพื้นฐาน

ระยะเวลาในการจบหลักสูตร

  • เรียนเป็นพยาบาลจะต้องใช้ระยะเวลาเรียนที่นานกว่า ระหว่าง 4 ปีที่มหาวิทยาลัย เน้นการศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติจริงตามหอผู้ป่วย
  • ขณะที่เรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลจะใช้เวลาเรียนเพียง 1 ปี 6 เดือน (เรียนออนไลน์วันศุกร์ และเรียนที่มหาวิทยาลัยในวันเสาร์-อาทิตย์) โดยเน้นการศึกษาและการปฏิบัติงานทางคลินิก

ข้อจำกัด

สำหรับผู้ที่จะเรียนเพื่อที่จะเป็นพยาบาลต้องจบหลักสูตรวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์คำนวณ แต่ผู้ที่เรียนเพื่อเป็นผู้ช่วยพยาบาลสามารถเรียนต่อจากหลักสูตรใดก็ได้

การเลือกเรียนเป็นพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลขึ้นอยู่กับความเร็วในการเรียนรู้และความต้องการในอาชีพ อาชีพพยาบาลมีความซับซ้อนและเป็นที่ต้องการการศึกษาในระดับสูง ในขณะที่อาชีพผู้ช่วยพยาบาลเน้นการปฏิบัติงานทางคลินิกและสามารถเรียนได้เร็วและเริ่มงานได้เร็วกว่า ดังนั้น ในการเลือกอาชีพในสายงานสุขภาพ คุณต้องพิจารณาความเหมาะสมและความต้องการของคุณเองอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมกับคุณ

อ่านข้อมูลคณะพยาบาลศาสตร์เพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://bkkthon-admission.com/article/btu-nursing-assistant-course-pn-2567/

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียน หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนคณะพยาบาลศาสตร์

เรียนพยาบาล vs ผู้ช่วยพยาบาล: ความแตกต่างและเปรียบเทียบอาชีพ

  1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลป์คำนวณ
  2. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา 2.00 ขึ้นไป
  3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 70 กิโลกรัม ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป
  4. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  5. การสอบคัดเลือก: วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และความรอบคอบ

ปรึกษาการเรียนต่อพยาบาลได้ที่ LINE Official: @bkkthon (https://bit.ly/bkkthon-lineoa)

สมัครเรียนได้ที่ https://bkkthon-admission.com/register/