พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

บทความ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วันที่ 22 กรกฏาคม 2557 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ อันเป็นเอกลักษณ์ของความร่วมมือที่เข้มแข็ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติจากพลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา และพลตรีจารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนำโดย ฯพณฯ ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง ประธานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมลงนามเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาทางวิชาการและกีฬาในประเทศไทย

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-326