รวม มหาวิทยาลัยในไทย ที่เรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียบจบได้วุฒิ

รวม มหาวิทยาลัยในไทย ที่เรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียบจบได้วุฒิ

บทความ

การศึกษาออนไลน์หรือการเรียนรู้ทางไกลกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ผู้คนต้องการศึกษา หรือเรียนต่อป.ตรี แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา และการเดินทางเนื่องจากที่อาศัยอยู่ไกล หรืออยู่คนละจังหวัดกับมหาวิทยาลัยที่สนใจเรียนต่อ มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทยได้เริ่มมีการเปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท หลักสูตรการศึกษาออนไลน์หรือหลักสูตรเรียนทางไกล ที่จบพร้อมได้วุฒิ โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่นักนักศึกษาที่ต้องการศึกษาแต่ไม่สามารถเข้าเรียนในรูปแบบที่มีการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมได้ 

ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีหลักสูตรเรียนออนไลน์หรือหลักสูตรเรียนทางไกลที่เรียนจบและได้วุฒิปริญญาในหลักสูตรที่เรียน โดยในแต่ละสถาบันการศึกษาจะเน้นให้ความสำคัญกับการมีคุณภาพในการสอนและการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด

รวม มหาวิทยาลัยในไทย ที่เรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียบจบได้วุฒิ
-01

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BangkokThonburi University) – BTUDE

มหาวิทยาลัยมืออาชีพชั้นนำในประเทศไทย ที่เสนอหลักสูตรเรียนทางไกล เรียนปริญญาตรี ปริญญาโททางไกลสำหรับคนทำงาน เพื่อให้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีมีสิทธิขอกู้ยืมเงินกองทุนการศึกษาได้ ทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย โดยศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพ ผ่านระบบ BTUDE พร้อมมีอาจารย์แนะแนวจากคณะศึกษาศาสตร์ที่จะคอยให้คำแนะนำปรึกษาตลอดเวลา อีกทั้งยังได้รับวุฒิหลังเรียนจบ

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://bkkthon-admission.com/

2. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ramkhamhaeng University) – RU Online

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยราชการที่เน้นการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ RU Online นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลายหลักสูตรต่างๆ ตลอดจนหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และสามารถสำเร็จการศึกษาได้ด้วยวุฒิจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://m-learning.ru.ac.th/

3. มหาวิทยาลัยเกริก (Krirk University) – Krirk Online

มหาวิทยาลัยเกริกเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เสนอหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ที่มีคุณภาพ ผ่านระบบ Krirk Online นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหลายสาขาวิชาที่นี่ และสามารถรับวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกริกหลังจากการสำเร็จการศึกษาได้

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://admission.krirk.ac.th/

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) – CMU Online

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยที่เสนอหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ที่มีคุณภาพ ผ่านระบบ CMU Online นักศึกษาสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถจบการศึกษาได้รับวุฒิจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม: ​https://elearning.cmu.ac.th/ 

รวม มหาวิทยาลัยในไทย ที่เรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียบจบได้วุฒิ -02

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (Chiang Mai Rajabhat University) – CMRU Online

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดสอนหลักสูตรออนไลน์ที่หลากหลายในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ผ่านระบบ CMRU Online นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหลายสาขาวิชาตามความสนใจ และสามารถจบการศึกษาได้ที่นี่เช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.lms.cmru.ac.th/ 

6. มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University) RSU Online

มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยที่เสนอหลักสูตรปริญญาตรีออนไลน์ที่มีคุณภาพ ผ่านระบบ RSU Online นักศึกษาสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนและทำการสอบได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถจบการศึกษาได้ด้วยวุฒิจากมหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://cyberuonline.rsu.ac.th/ 

7. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (Western University) – WTU Online

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเปิดสอนหลักสูตรออนไลน์ที่หลากหลายในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ WU Online นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหลายสาขาวิชาตามความสนใจ และสามารถจบการศึกษาได้ที่นี่เช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.western-wtu.com/ 

8. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (University of the Thai Chamber of Commerce) – UTCC Online

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เน้นการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ TCC Online นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลายหลักสูตรต่างๆ ตลอดจนหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และสามารถสำเร็จการศึกษาได้ด้วยวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.utcc.ac.th/online/

สำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาทางไกล สามารถปรึกษาสำนักรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ที่ LINE Official: @bkkthon()