ข่าวม.กรุงเทพธนบุรี

โครงการ “สูงวัยอย่างมีคุณภาพ จัดการตนเองได้เต็มศักยภาพแบบองค์รวม”

บทความ

โครงการ "สูงวัยอย่างมีคุณภาพ จัดการตนเองได้เต็มศักยภาพแบบองค์รวม" โดยการ ร่วมกันของ 4 สถาบัน เครือข่าย สสอท โซน 1

ภาพบรรยากาศการจัดโครงการ “สูงวัยอย่างมีคุณภาพจัดการตนเองได้เต็มศักยภาพแบบองค์รวม” โดยการร่วมกันของ 4 สถาบัน เครือข่าย สสอท โซน 1 และ โครงการบริการวิชาการซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน นี้เวลา 9.00 ถึง 12.00 น. ดำเนินการโดยคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี

โครงการ "สูงวัยอย่างมีคุณภาพ จัดการตนเองได้เต็มศักยภาพแบบองค์รวม" โดยการ ร่วมกันของ 4 สถาบัน เครือข่าย สสอท โซน 1
โครงการ "สูงวัยอย่างมีคุณภาพ จัดการตนเองได้เต็มศักยภาพแบบองค์รวม" โดยการ ร่วมกันของ 4 สถาบัน เครือข่าย สสอท โซน 1
โครงการ "สูงวัยอย่างมีคุณภาพ จัดการตนเองได้เต็มศักยภาพแบบองค์รวม" โดยการ ร่วมกันของ 4 สถาบัน เครือข่าย สสอท โซน 1
โครงการ "สูงวัยอย่างมีคุณภาพ จัดการตนเองได้เต็มศักยภาพแบบองค์รวม" โดยการ ร่วมกันของ 4 สถาบัน เครือข่าย สสอท โซน 1
โครงการ "สูงวัยอย่างมีคุณภาพ จัดการตนเองได้เต็มศักยภาพแบบองค์รวม" โดยการ ร่วมกันของ 4 สถาบัน เครือข่าย สสอท โซน 1
โครงการ "สูงวัยอย่างมีคุณภาพ จัดการตนเองได้เต็มศักยภาพแบบองค์รวม" โดยการ ร่วมกันของ 4 สถาบัน เครือข่าย สสอท โซน 1