คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ มีสาขาอะไรบ้าง? เรียนอะไรบ้าง? จบไปเป็นอะไร?

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ มีสาขาอะไรบ้าง? เรียนอะไรบ้าง? จบไปเป็นอะไร?

บทความ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ คืออะไร?

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หรือที่เรามักจะได้ยินกันว่า คณะวิทย์ กีฬา เป็นคณะที่มุ่งเน้นให้นัศึกษาได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านของการกีฬาโดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬาให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเรียนเกี่ยวกับ สรีรวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และโภชนาการการกีฬา ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาต่างๆ และสนใจวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการกีฬาและโภชนาการ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ มีสาขาอะไรบ้าง?

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับนักศึกษา 2 สาขา ได้แก่

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ มีสาขาอะไรบ้าง? เรียนอะไรบ้าง? จบไปเป็นอะไร?

สาขานี้เน้นการเรียนโดยศึกษาหลักการวิทยาศาสตร์ สรีสวิทยา กายวิภาคศาสตร์ จิตวิทยาสังคมวิทยา ชีวกลศาสตร์ โภชนาการการกีฬา เพื่อประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจของนักกีฬา ให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

ตัวอย่างวิชาที่สาขาวิทย์กีฬาเรียน เช่น ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การกีฬา พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ หลักกลศาสตร์พื้นฐาน ศัพท์วิทยาศาสตร์การกีฬา จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับการกีฬา สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์การกีฬา พื้นฐานสรีรวิทยาของมนุษย์ การบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลทางการกีฬา และนวัตกรรมและเทคโนโลยีการกีฬา

2. สาขาวิชาพลศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ มีสาขาอะไรบ้าง? เรียนอะไรบ้าง? จบไปเป็นอะไร?

สาขานี้เน้นการเรียนรายวิชากีฬาต่างๆ ควบคู่กับวิชาชีพครู การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านพลศึกษา เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเป็นครูพลศึกษา หรืออาชีพด้านกีฬาต่างๆ เช่น กอล์ฟ ฟุตบอล กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตซอล วอลเลย์บอล เป็นต้น

ตัวอย่างวิชาที่สาขาพลศึกษาเรียน เช่น ทักษะกรีฑา ทักษะกีฬาฟุตบอล อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะกีฬายิมนาสติก ทักษะกีฬาบาสเกตบอล จิตวิทยาสำหรับครู การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทักษะกีฬามวยไทย กลุ่มการสอนและการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา และการบริหารจัดการพลศึกษาและกีฬาในโรงเรียน

ดูข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรศาสตร์ คลิก https://bkkthon-admission.com/faculty/sports-science/

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ เรียนจบไปเป็นอะไร?

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นที่นำแนวทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกด้านของกีฬา และให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ครบถ้วนทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งทำให้มีทางเลือกอาชีพที่หลากหลายในอนาคต

 1. โค้ชผู้ฝึกสอนกีฬา
  นักศึกษาที่เรียนคณะนี้จะได้รับความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์และจิตวิทยาที่เป็นพื้นฐานสำหรับการเป็นโค้ชนักกีฬาที่เชี่ยวชาญ การทำโปรแกรมการฝึกซ้อมจะถูกปรับให้เหมาะสมกับนักกีฬาทุกรูปแบบ ซึ่งทำให้นักศึกษาเตรียมตัวสำหรับอาชีพนี้ได้อย่างเต็มที่
 2. นักกีฬา
  นักศึกษาที่จบคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจะมีความเข้าใจลึกลงเกี่ยวกับร่างกายและจิตใจในทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เป็นนักกีฬาที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง การนำความรู้ทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันทำให้มีความยิ่งใหญ่ในการพัฒนาทักษะและศักยภาพ
 3. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
  นักศึกษาที่เรียนคณะนี้จะได้รับความรู้ที่ลึกลงในด้านโภชนาการ เทคนิคกีฬา และจิตวิทยา ซึ่งทำให้เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลและพัฒนานักกีฬาในทุกด้าน
 4. นักเวชศาสตร์การกีฬา
  นักศึกษาที่เลือกสายนี้จะได้รับความรู้ที่ลึกลงในการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬา ทั้งในสภาวะปกติและในระหว่างการฝึกซ้อม
 5. นักโภชนาการกีฬา
  นักศึกษาที่ศึกษาคณะนี้จะมีความรู้ที่เฉพาะทางในการจัดการโภชนาการของนักกีฬา ทำให้สามารถให้คำแนะนำทางโภชนาการที่เหมาะสมในทุกสถานการณ์
 6. เทรนเนอร์ฟิตเนส
  นักศึกษาที่สนใจด้านฟิตเนสและการสอนสามารถเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ฟิตเนส สปอร์ตคลับ หรือทำงานส่วนตัว
 7. นักจิตวิทยาการกีฬา
  นักศึกษาที่เลือกสายนี้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาที่เป็นประโยชน์ในการช่วยเสริมสร้างจิตใจแข็งแกร่งของนักกีฬาในทุกระดับ
 8. นักข่าวกีฬา
  นักศึกษาที่มีความสนใจในการสื่อสารกีฬาสามารถเป็นนักข่าวกีฬาที่นำความรู้ทางกีฬาไปถ่ายทอดให้กับประชาชน
 9. อาจารย์มหาวิทยาลัย
  นักศึกษาที่ตั้งใจเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจะได้ทำหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้และสร้างนักวิทยาศาสตร์การกีฬาในอนาคต
 10. ภาครัฐและเอกชน
  นักศึกษาที่เรียนคณะนี้สามารถทำงานในภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในการบริหารจัดการทางกีฬา หรือในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬา

ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเป็นที่ที่นักศึกษาได้รับการศึกษาที่หลากหลายในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และมีโอกาสทางอาชีพที่หลากหลาย ทั้งการเป็นนักกีฬา โค้ช นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักเวชศาสตร์การกีฬา และอื่น ๆ ทำให้นักศึกษาได้พร้อมที่จะเข้าสู่สายงานที่ตนสนใจและมีความถนัดอย่างมีคุณภาพ

ปรึกษาการเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้ที่ LINE Official: @bkkthon (https://bit.ly/bkkthon-lineoa)

สมัครเรียนได้ที่ https://bkkthon-admission.com/register/