สถาบัน STTA ประเทศอินโดนีเซีย จับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการ

สถาบัน STTA ประเทศอินโดนีเซีย จับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการ

บทความ

ดร.ที.เคน ดาร์มาสโตโน อธิการบดีของสถาบัน Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto (STTA) ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ และเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรของทั้งสองสถาบัน

สถาบัน STTA ประเทศอินโดนีเซีย จับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการ

ในโอกาสนี้ ดร.ที.เคน ดาร์มาสโตโนและคณะได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในด้านต่าง ๆ เพื่อเสนอแนะและแบ่งปันประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบัน STTA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สถาบัน STTA ประเทศอินโดนีเซีย จับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการ

MOU นี้เน้นความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างความรู้และสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง ทั้งสองสถาบันได้เข้าใจถึงความสำคัญของการร่วมมือในการทำวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1391