ข่าวม.กรุงเทพธนบุรี

ประกาศกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 2 กู้ยืมเงินปีการศึกษา 2566

บทความ

ประกาศกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 2 กู้ยืมเงินปีการศึกษา 2566

ประกาศกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 2 กู้ยืมเงินปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 4 – 30 กันยายน 2566

ดูข้อมูลขั้นตอนการเซ็นสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเพิ่มเติมได้ที่
https://bkkthon-admission.com/article/student-loan-approval-2566/ 

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-2031