ม.กรุงเทพธนบุรี จับมือ เอเชียน อินเตอร์เซอร์วิส ร่วมลงนาม MOU พัฒนาทักษะอาชีพ ภาษา วัฒนธรรมญี่ปุ่น

ม.กรุงเทพธนบุรี จับมือ เอเชียน อินเตอร์เซอร์วิส ร่วมลงนาม MOU พัฒนาทักษะอาชีพ ภาษา วัฒนธรรมญี่ปุ่น

บทความ
ม.กรุงเทพธนบุรี จับมือ เอเชียน อินเตอร์เซอร์วิส ร่วมลงนาม MOU พัฒนาทักษะอาชีพ ภาษา วัฒนธรรมญี่ปุ่น

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผศ.เสงี่ยม บุษบาบาน ผู้ช่วยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับคณาจารย์ได้ต้อนรับท่านธีรพล ขุนเมือง กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชียน อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด และคณะ ในโอกาสลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพด้านทักษะอาชีพ ภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ประกอบการ

ม.กรุงเทพธนบุรี จับมือ เอเชียน อินเตอร์เซอร์วิส ร่วมลงนาม MOU พัฒนาทักษะอาชีพ ภาษา วัฒนธรรมญี่ปุ่น

เพื่อให้พวกเขามีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและบริษัท เอเชียน อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด โดยมีคณาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยานด้วยที่อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมกันสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งสองฝ่าย

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1364