มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม

บทความ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสร้างสัมพันธภาพและเสริมสร้างวิชาการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม

การบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย ทำให้มีการนำความรู้และนวัตกรรมจากทางมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมจะเสริมสร้างสังคมที่มีการนวัตกรรมและพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-250