อัปเดตค่าเทอมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2566

บทความ

คำถามที่ทางสำนักรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับมาตลอดช่วงปีการศึกษา 2566 นี้ก็คือ คำถามเกี่ยวกับค่าเทอมของแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมทั้งหลักสูตรออนไลน์ หรือหลักสูตรเรียนทางไกล

สำนักรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจึงได้มีการอัปเดตข้อมูลค่าเทอม หรือค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยค่าเทอมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาจมีการชำระในแต่ละเทอมไม่เท่ากัน และมีบางเทอมที่ค่าเทอมแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชา และหลักสูตร ซึ่งข้อมูลค่าเทอมต่อเทอมนี้เป็นค่าเทอมเฉลี่ยของภาคปกติ

ค่าเทอมสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี
(สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. เทียบเท่า ม.6)

 1. คณะบัญชี
  • การบัญชี: ค่าเทอมต่อเทอม 32,000 บาท
 2. คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการ: ค่าเทอมต่อเทอม 28,000 บาท
  • การจัดการอุตสาหกรรม: ค่าเทอมต่อเทอม 28,000 บาท
  • การตลาด: ค่าเทอมต่อเทอม 28,000 บาท
  • การจัดการโลจิสติกส์: ค่าเทอมต่อเทอม 25,000 บาท
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ: ค่าเทอมต่อเทอม 33,000 บาท
 3. คณะนิเทศศาสตร์
  • นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ: ค่าเทอมต่อเทอม 35,000 บาท
 4. คณะรัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์: ค่าเทอมต่อเทอม 24,000 บาท
 5. คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์: ค่าเทอมต่อเทอม 26,000 บาท
 6. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ: ค่าเทอมต่อเทอม 28,000 บาท
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน: ค่าเทอมต่อเทอม 28,000 บาท
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม: ค่าเทอมต่อเทอม 32,000 บาท
 7. คณะศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยว: ค่าเทอมต่อเทอม 30,000 บาท
  • ภาษาอังกฤษ: ค่าเทอมต่อเทอม 30,000 บาท
  • การโรงแรม: ค่าเทอมต่อเทอม 30,000 บาท
 8. คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์: ค่าเทอมต่อเทอม 28,000 บาท
 9. คณะศึกษาศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย: ค่าเทอมต่อเทอม 30,000 บาท
 10. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า: ค่าเทอมต่อเทอม 35,000 บาท
  • วิศวกรรมเครื่องกล: ค่าเทอมต่อเทอม 35,000 บาท
  • วิศวกรรมโยธา: ค่าเทอมต่อเทอม 35,000 บาท
 11. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา: ค่าเทอมต่อเทอม 26,000 บาท

สำหรับข้อมูลค่าเทอมตลอดหลักสูตรของ หลักสูตรปริญญาตรี(สำหรับผู้จบ ปวส. / ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีใบที่ 2) หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญาเอก สามารถดูข้อมูลได้ที่ ค่าเทอมแต่ละหลักสูตร หรือสอบถามข้อมูลค่าเทอมเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account: @bkkthon

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเรียนสามารถสมัครได้ที่ https://bkkthon-admission.com/register/


สมัครเรียน